Seleccionar página

> El Soci

Qui pot associarse?

Podran associar-se les persones físiques o jurídiques que tinguin autorització de transport de servei públic de mercaderies i/o d’activitats auxiliars i complementàries del transport.

Podran així mateix pertànyer a aquesta Associació aquelles persones que haguessin exercit la professió de transportista, no l’exerceixin en l’actualitat i la junta directiva estimi admetre’ls amb caràcter honorífic per la professionalitat i dedicació que en el seu moment van demostrar en el sector.

Per què associarse?

Perquè crèiem que és important associar-se:

  • Per estar degudament representat davant de les administracions, poder exercir la defensa dels nostres interessos i actuar coordinadament per tal que la nostra veu tingui més força.
  • Per estar al corrent de totes les novetats normatives que afecten a les nostres empreses i gaudir d’un servei d’assessorament altament especialitzat.
  • Per compartir coneixements i intercanviar experiències que ens enriqueixen a tots, enfortint lligams i sentiment de grup.
  • Per sumar volums, i tenir millor capacitat de negociació.

Com associarse?

Tot transportista que estigui interessat en pertànyer a la nostra organització pot  passar per les nostres oficines i omplir la butlleta d’afiliació o bé descarregar-la d’aquesta pàgina web i enviar-la per correu electrònic aso@asotranslleida.com  o per correu ordinari a:

ASOTRANSLLEIDA
POL. IND. EL SEGRE  PARC- 202 R
25191 LLEIDA

Juntament amb la butlleta d’inscripció ens heu de fer arribar una fotocòpia de la documentació dels vostres vehicles: fitxa tècnica, Autorització de transports i DNI/CIF de l’empresa.