Saltar al contingut principal

Gestiˇ Administrativa

En el departament administratiu els nostres socis poden trobar solució a tota tramitació relacionada amb les administracions de transports, Ministeri de foment, Direcció General de Trànsit, Servei Català de Trànsit i altres organismes que regulen el sector.

Els tràmits més habituals són:

  • Compulsa de documents.
  • Tramitació d’autoritzacions de transport (Visats, noves sol·licituds, transmissions, suspensions, certificat de conductors de tercers països, abandonament de l’activitat, permisos bilaterals ...etc)
  •  Sol·licitud de llicències comunitàries.
  • Tramitació de documentació davant de la prefectura provincial de Trànsit ( Matriculacions, transmissions,  sol·licitud de permisos especials ...etc )
  • Amb l’agència tributària ( certificacions de corrent de pagament, gas-oil professional....)
  • Agricultura, alimentació i acció rural ( Inscripció .
  • Medi ambient