Saltar al contingut principal

Noticia

Reclamació per a la devolució de l'impost sobre ventes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) o també anomenat "cèntim sanitari"

Dilluns, 14 de Setembre de 2009

La Comissió Europea, mitjançant un Dictamen motivat, va confirmar que l’anomenat “Cèntim Sanitari” no es conforme a la legislació comunitària. El Dictamen notificat a Espanya suposa la possible il·legalitat d’aquest impost per ser contrari a el que disposa la Directiva 92/12/CE.

Davant la possibilitat de que Espanta adopti alguna mesura a curt o mig termini, es important iniciar el procediment de devolució d’ingressos indeguts el més aviat possible, per evitar que prescrigui el dret a la devolució.

La “Confederación Española de Transporte de Mercancías “ ( CETM ) ha arribat amb un acord amb el despatx d’advocats DIAZ-BASTIEN¬TRUAN, per tal d’oferir uns honoraris moderats per dur a terme les reclamacions.

Documents

circular cetm.pdf (PDF - 3.81 MB)

Anar a Noticies