Saltar al contingut principal

Noticia

PUBLICACIÓ DE L'ACORD DE REVISIÓ SALARIAL PER A L'ANY 2009 DEL CONVENI DEL TRANSPORT A LLEIDA

Dijous, 01 de Octubre de 2009

S’informa que, amb data 26 d’agost d’aquest any, va sortir publicat l’acord assolit per la Comissió Paritària del Conveni respecte a l’actualització dels conceptes econòmics susceptibles de variació.

Després de la reunió de la Comissió Paritària amb la finalitat d’arribar a un acord sobre quin hauria de ser el percentatge a incrementar en les partides econòmiques del conveni, davant la imprevisió per part del Govern d’un IPC per aquest any 2009, segons va manifestar la Patronal i amb les discrepàncies suscitades per part d’ambdues Centrals Sindicals, les quals partien de la base que si existia una previsió d’un 2%, es va arribar finalment a l’acord i davant l’actual situació que preveia un IPC per aquest any 2009 inferior a l’1%, inclòs podent arribar a ser amb signe negatiu, es va consensuar una previsió de l’IPC d’un 0,75%, que sumat a l’increment percentual previst en el Conveni per aquest any 2009 d’un 1,25%, donaria un increment total del 2% per a tots els conceptes econòmics vinculats a la revisió salarial.

Així doncs i amb efectes de l’1 de gener d’aquest any 2009, l’increment econòmic del Conveni és d’un 2%.

Anar a Noticies