Saltar al contingut principal

Qui Som

L’Associació Provincial Empresarial de Transports de Mercaderies per Carretera de Lleida (ASOTRANSLLEIDA) és l’associació patronal dels empresaris de Lleida dedicats al transport de mercaderies per carretera i/o activitats auxiliars i complementaries del transport.

El seu àmbit principal d’actuació és la província de Lleida on representa els interessos de les empreses associades davant de l’administració, altres associacions empresarials i davant els sindicats de treballadors amb la negociació del conveni col·lectiu laboral.

L’entitat inicia el seu caminar a l’any 1977, amb la celebració de la seva primera assemblea de socis el 20 d’Agost, arrel de la dissolució dels sindicats empresarials, fixant el seu primer domicili social a la plaça de l’exèrcit de Lleida.

A l’any 1987 es trasllada la seu social a “la Ciutat del Transport”  al Pol. Ind. El Segre, on en l’actualitat es gestiona 55.770 m2 d’aparcament de vehicles pesats, juntament amb altres serveis com rentat i greixatge de vehicles, estació de serveis, venda i reparació de pneumàtics i serveis de restauració.

A més a més, ASOTRANSLLEIDA pertany a les següents organitzacions nacionals i supranacionals perquè la representin en els organismes de més alt nivell.
Està integrada en :

  1. CETCAT (Confederació d’empresaris del transport de Catalunya).
  2. CONETRANS ( Confederación Española de organizaciones empresariales de transporte por carretera).
  3. CETM (Confederación Española de Transporte de Mercaderias) www.cetm.es membre del CNTC ( Comité Nacional del Transporte por Carretera).
  4. ASTIC ( Associació de Transport Internacional per Carretera) www.astic.es i a través d’aquesta a la IRU (International Road Transport Union) www.iru.org.

ASOTRANSLLEIDA pretén donar una resposta especialitzada a tots i cadascun dels reptes que ens presenti el futur, ser referent dins del sector i davant de les administracions i societat en general i defensar fermament els interessos dels nostres associats així com oferir un servei professional i de qualitat.