Seleccionar página

> Associació

L’Associació Provincial Empresarial de Transports de Mercaderies per Carretera de Lleida (ASOTRANSLLEIDA) és l’associació patronal dels empresaris de Lleida dedicats al transport de mercaderies per carretera i/o activitats auxiliars i complementaries del transport.